Adaptační kurz

Michal KozelAkce školy

S příchodem na novou střední školu nás čekal třídenní adaptační kurz na Svratouchu s maturitními obory Hotelnictví a s Gastronomie.

Pro studenty prvních ročníků to bylo něco nového, někdo se těšil, někdo zase ne.

Od učitelů jsme dostali pokyny, informace, které jsme si museli zabalit s sebou na adaptační kurz, a v pondělí jsme se společně všichni setkali před naší školou.

Do Svratouchu jsme přijeli v době oběda, každá skupina dostala klíče od chatky, šli jsme si vybalit a nachystat se na oběd.

Po dobrém obědě jsme hráli deskové hry a seznamovali jsme se s učiteli. Protože celý den pršelo, dostali jsme se pouze do okolí chatek ve Svratouchu.

Druhý den jsme začali snídaní, v době poledne jsme hráli hry s učiteli, stále jsme se seznamovali a po obědě jsme se vydali do centra Svratky.

Každý si mohl zakoupit, co mu chybělo nebo na co měl chuť, okolo páté hodiny jsme došli do Svratouchu a měli jsme každý volný čas sám pro sebe.

Okolo šesté hodiny večer jsme měli poslední večeři, hráli jsme hry s učiteli, potom jsme si mohli dělat vlastní aktivity.

Poslední den jsme zakončili obědem, vyklidili jsme chatky a po obědě jsme vyjeli autobusem zpátky ke škole.

Myslím si, že svůj účel adaptační kurz splnil, každý se aspoň trošku seznámil s ostatními a všichni si kurz užili.