Akce školy v březnu až červnu 2011

Filip ČervenýAkce školy

erb polička

 Ochutnávka vín na zámku

Dne 2.6.2011 žáci oboru Kuchař – číšník zajišťovali obsluhu na nevšední akci „Ochutnávka Tanzbergu Mikulov“. Akce probíhala v prostorách Rytířského sálu Pardubického zámku. O vínech vyprávěl PhDr. Vladimír Železný a sommelier Oldřich Bujnoch.

Občerstvení na Gymnáziu v Poličce

Dne 6. dubna 2011 jsme zajišťovali  po celý den občerstvení na místním Gymnáziu u příležitosti Porady ředitelů škol našeho regionu.

Kontraktační dny v Litomyšli

Ve dnech 22. – 23. března 2011 žáci oboru kuchař-číšník a cukrář  se svými učiteli OV zajistili výrobu a podávání občerstvení na Kontraktačních dnech firmy Orion Litomyšl. Akce proběhla v prostorách bývalého pivovaru v  Litomyšlském zámku, u našich stánků se občerstvilo na 300 osob.

Občerstvení pro účastníky festivalu v Pardubicích

Ve dnech 17. – 18. března 2011 zajišťovali  žáci a učitelé OV  našich gastronomických oborů oběd a drobné pohoštění pro účastníky krajského kola Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Akce probíhala ve výstavním centru Ideon v Pardubicích, kde jsme nasytili přes 350 účastníků.

Pražští konzervatoristé v naší škole

Ve dnech 14. – 20. března  proběhlo týdenní soustředění Symfonického orchestru Pražské konzervatoře pod vedením vynikajícího českého dirigenta Jiřího Bělohlávka v Tylově domě v Poličce. Veškeré zázemí  pro 120 hudebníků a doprovod,  ubytování a celodenní stravování zajišťovala naše škola.