Carvingový kurz – Zeleninové ozdoby- Ovocné ozdoby

Michal KozelAkce školy

V termínu od 4. 10. do 5. 10. 2023 mají žáci SOŠ a SOU Polička možnost absolvovat Základní carvingové kurzy

vedené zkušeným lektorem panem Luďkem Procházkou, mnohonásobným šampiónem carvingových soutěží a kuchařských olympiád.

Cena kurzu: 1.600 Kč

K ceně kurzu je nutné připočítat ovoce a zeleninu, které si musíte na kurz dokoupit.

Zájemci, hlaste se u svých učitelů odborného výcviku nebo p. Havlíka