Hotelnictví a cestovní ruch v praxi

Michal KozelAkce školy

V termínu od 17. 4. do 28. 4. 2023 jsem se účastnila praktické výuky v oboru Hotelnictví a cestovní ruch, který již třetí rok studuji na SOŠ a SOU Polička. Letos jsem absolvovala praxi v Informačním centru v Poličce. Praxe probíhala od 8.00 do 12.00.

První den nás pan Ondřej Král zaučil do všeho, co potřebujeme na práci v IC umět, takže jsme se například dozvěděli, jak pracovat se scanerem či jak prodávat vstupenky.  Poté již všechny dny probíhaly obdobně.

Každý den jsem si vyzkoušela minimálně jednou prodej vstupenek a zadávání složenek, pro to chodili lidé nejčastěji. A právě práce s terminálem a prodávání vstupenek mě bavily nejvíce.

Praxe byla poklidná, nebyla příliš vysoká návštěvnost a po pár dnech už jsem uměla vše i bez pomoci. Praktický výcvik mě velmi zaujal a jsem ráda, že jsem měla možnost si takové věci vyzkoušet.

Karolína Fousková, H3