Nejen Jimramov

Michal KozelAkce školy

Dne 20. 9. jsme s naší třídou absolvovaly exkurzi do Jimramova. Autobusem jsme vyjely ráno před 9. hodinou. V jimramovské Síni rodáků na nás čekala paní průvodkyně, která nás seznámila s historií Jimramova, se životem bratrů Mrštíků a s autorem Broučků – Janem Karafiátem.

Poté nás provedla po Jimramově, viděly jsme například domy, kde žili bratři Mrštíkové a Jan Karafiát, nebo místní kostel či další pamětihodnosti. Po výkladu jsme se s paní Procházkovou rozloučily a vydaly se do místního bistra. Paní učitelka nám dala pracovní listy o bratrech Mrštíkových a Janu Karafiátovi, které jsme společně vyplnily.

Naše exkurze pokračovala v Poličce, kde na nás čekal průvodce, který nám poskytl výklad o rondokubistických budovách a Šmídově vile. Potom naše kroky směřovaly do muzea, zde jsme si prohlédly výstavu obrazů současného moderního umění, která byla velmi zajímavá.

Exkurze pro nás byla přínosná do literatury a všechny nás bavila.

Magdaléna Machová, H3