Ověřování profesní kvalifikace Řezník-uzenář

Filip ČervenýAkce školy, Nástěnka

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 provádí o ověřování profesní kvalifikace oboru Řezník uzenář, dílčí zkouška Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat.

Zkouška se bude konat 28. 8. 2018 na firmě jatky – Spálené Poříčí, Na můstku 222, 335 61 od 8:00 hodin.