SOŠ a SOU Polička odstartovala první z plánovaných Dnů otevřených dveří

Filip ČervenýAkce školy, Nástěnka

Polička, 10. 11. 2016 – SOŠ a SOU Polička odstartovala první z plánovaných Dnů otevřených dveří. Pro účastníky z řad rodičů, žáků i učitelů byl zcela jistě netypický svou nově pojatou koncepcí. Poprvé si totiž mohli zájemci o jednotlivé obory vyzkoušet vše potřebné, a to v plném rozsahu. Nahlédli tak pod pokličku oborů, jimž by se chtěli v profesním životě věnovat.

Brány školy se budoucím nováčkům otevřely úderem deváté hodiny a návštěvnost doslova nebrala konce. Nově pojatá struktura dne, která nabízela nejen teoretickou část, ale především praktickou ukázku předmětů studia samotného, vzbudila u návštěvníků zájem. Kdo chtěl projít soutěžním kolem všech variant studijních i učebních oborů, měl jedinečnou šanci. Kde vše začínalo? Na recepci studentů Hotelnictví a cestovního ruchu. Zde návštěvník nejprve zaregistroval úsměv studentek, jež předaly potřebné informační brožurky a zjistily o jaký typ studia je zájem. Poté byl příchozí svěřen do péče průvodců z řad pedagogů a studentů. Společně se pak vydali na poznávací cestu školním labyrintem. Prohlídka školy nevynechala samozřejmě ani domov mládeže, v němž jsou zbudovány „cvičné kuchyňky“, ty se rázem proměnily i v první soutěžní místo – poznávání druhů koření. Pokud žáci vyzkoušeli své znalosti o koření a také přistoupili k činnosti skládání ubrousků, vyučující praktického oboru jim udělil příslušné body na stupnici 1-10. ­­­Tímto systémem pokračovalo i hodnocení na dalších stanovištích. Gastronomické studio nabídlo praktickou soutěžní ukázku v podobě přípravy kávy a flambování ovoce či palačinky. Pracoviště odborného výcviku oboru Řezník-uzenář uspořádalo zkoušku znalostí a dovedností budoucích „prváků“. Cukrařina hodnotila zručnost při zpracování těsta a následném vykrajování. Estetické vnímání a šikovné ruce byly rozhodujícími faktory při zdobení perníčků. Že to bez zručnosti a představivosti nepůjde ani při zvládání oborů Gastronomie a Kuchař-číšník si mnozí znovu uvědomovali i v rámci disciplíny carvingové – vykrajování z ovoce a gastronomické – flambování, zdobení a servírování palačinky. Barmanství v praxi si vyzkoušeli pomocí míchání nápojů lahodících chuti i zraku. Co obnáší Hotelnictví a cestovní ruch se žáci dozvěděli v učebně fiktivní firmy, kde prošli zeměpisným kvízem zaměřeným na poznávání vlajek vybraných států a podstoupili také skládání puzzle, to jim postupně odhalovalo skvost architektury, který pojmenovávali.

V praxi si tak dosavadní „deváťáci“ ověřili svoje předpoklady pro případné absolvování zvoleného oboru. Den takto strávený jim bezesporu napomohl při zodpovídání osudové otázky – volby budoucího povolání. „V průběhu dne jsme zaznamenali 39 zájemců o studium na SOŠ a SOU Polička, nejčastější dotazy z řad žáků i rodičů se vztahovaly k náplni studia, k podobě praktické maturitní zkoušky a k následnému uplatnění absolventů v profesním životě,“ zmiňují učitelé podílející se na celkové podobě Dne otevřených dveří. Stejně koncipovány budou i oba následující Dny otevřených dveří. Těšíme se na Vás 15. 12. 2016 a 19. 1. 2017 vždy od 9 do 17 hodin.

J. Boháčová, SOŠ a SOU Polička