Technohrátky na SOŠ a SOU Polička

Michal KozelAkce školy

Dne 19. dubna 2023 se naše škola zúčastnila akce jménem Technohrátky. A co to takové Technohrátky  jsou? Je to akce, do které se zapojuje mnoho lidí z Poličky a okolí. Zajímavá místa (spolky, vzdělávací instituce) v Poličce si připraví program pro návštěvníky, který má většinou za úkol představit jim něco o daném tématu. Naše třída společně s třídou G4 měla za úkol prezentovat vyučovací předmět fiktivní firma.

Každý, kdo se této akce účastnil, měl svůj úkol. V naší fiktivní firmě jsem měla například za úkol tisknout faktury a dávat je žákům základních škol, kteří si v našem podniku něco zakoupili. Vzhledem k tomu, že naše fiktivní firma je hotel, tak si žáci mohli koupit pokoje a služby v hotelu. Všichni žáci byli akční a každý ze skupiny žáků si u nás vyzkoušel fiktivní obchodování.

Akce byla vydařená a věřím, že i dětem ze základních škol se program líbil.

 

Karolína Fousková, H3