Aktuálně dne 10.5.2021

Michal KozelAktuality Covid-19

Žáci jsou povinni řídit se pokyny dle zpracovaného rozvrhu a rozdělení do skupin pro daný obor v týdnu od 10.5 – 15.5.2021. Testování žáků v tomto týdnu probíhá pouze jednou týdně, a to první den výuky v daném týdnu. Průběh a místo testování probíhá beze změny.