Aktuálně-Nařízení vlády

Michal KozelAktuality Covid-19

Dle nařízení vlády ČR ze dne 14. 2. 2021 probíhá provoz škol a školských zařízení v období

od 15.2. do 28.2.2021 i nadále ve stejném režimu jako doposud.