Aktuálně-nařízení vlády ze dne 22.1.2021

Michal KozelAktuality Covid-19

Dle nařízení vlády ČR ze dne 22. 1. 2021 probíhá provoz škol a školských zařízení v týdnu

od 25. Ledna 2021 i nadále ve stejném režimu jako v období od 27. Prosince do 10. Ledna 2021.