AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

Michal KozelAktuality Covid-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v návaznosti na aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
informuje o možnosti poskytnutí dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené
s prováděním RT-PCR testů

priloha_970547576_0_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ OD 6. PROSINCE 2021.pdf