INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

Michal KozelAktuality Covid-19

Testování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních se od 17. 1. 2022 řídí:
• Mimořádným opatřením pro testování ve školách (ZDE) u zaměstnanců škol a školských zařízení,
ve kterých probíhá testování dětí a žáků (přípravné třídy základní školy, přípravný stupeň základní
školy speciální, základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání
střední školy) a zaměstnanců školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní
stravování těmto dětem nebo žákům

Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf (mzcr.cz)

Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf (mzcr.cz)