INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Michal KozelAktuality Covid-19

Na jednání vlády 5. 1. 2022 bylo schváleno
– nové mimořádné opatření k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17. 1. 2022
(přičemž speciální pravidla stanovená mimořádným opatřením ke screeningovému testování
ve školách zůstávají zachována),
o podrobné informace k
o realizaci tohoto mimořádného opatření MŠMT připravuje a zašle školám a školským
zařízením v průběhu tohoto týdne.
– nový Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města
Prahy k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od
11. 1. 2022 do 16. 1. 2022

Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf (mzcr.cz)