Mimořádná opatření

Michal KozelAktuality Covid-19

Na základě informací pro školy a školská zařízení č.j. MSMT-13469/2021-23, s účinností od 25.10. a 1.11.202, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jsou v platnosti níže uvedená mimořádná opatření :

  • je povinnost nosit ochranný prostředek za podmínky, že sdílím s jiným spolupracovníkem pracovní prostor (typicky sborovna, kancelář).
  • nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.
  • nadále platí, že žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.
  • neočkovaní pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni nosit ochranný prostředek i při samotném poskytování vzdělávání (výuce).
  • nově mají školní jídelny povinnost kontrolovat OTN cizích strávníků při vstupu do provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby).
  • doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72h u RT-PCR testů a ze 72h na 24h u Ag testů.