mimořádné opatření Ministerstva školství

Michal KozelAktuality Covid-19

Na základě informací pro školy a školská zařízení č. j. MŠMT-476/2022-5 ze dne 10. 2. 2022, dochází ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Od 19. 2. 2022

  • se nebudou testovat žáci ani zaměstnanci školy
  • provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna dokládat OTN
  • zákonní zástupci (zaměstnanci, žáci) již nejsou povinni nahlašovat pozitivní PCR test
  • nadále platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku zakrytí úst a nosu