Mimořádné opatření MZČR ze dne 22.10.2021

Michal KozelAktuality Covid-19

Na základě mimořádného opatření MZČR , č.j. :MZDR15757/2020-60/MIN/KAN ze dne 22. 10. 2021 dochází s účinností od 25. 10.2021 k těmto opatřením :

  • Žáci a studenti nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a to při vzdělání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (přestávky, příchod do školy a odchod ze školy) musí mít ochranu dýchacích cest.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí mít ochranu dýchacích cest během výuky a to při poskytování vzdělávání obecně pouze v případě, pokud jsou očkovaní
  • Ostatní pracovníci a zaměstnanci školy jsou vyjmuti z povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby a s odstupem 1,5 m.

 Podrobnější informace týkající se opatření : viz.příloha

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove