Mimořádné opatření s účinností od 26. 4. 2021

Michal KozelAktuality Covid-19

Na základě mimořádného opatření s účinností od 26. 4. 2021 je umožněno pro všechny ročníky všech oborů navštěvovat praktickou výuku prezenční formou. V případě zájmu jsou žáci povinni řídit se pokyny dle zpracovaného rozvrhu a rozdělení do skupin pro daný obor v týdnu od 3. – 7.5.2021.