Nařízení vlády ze dne 28.1.2021

Michal KozelAktuality Covid-19

Dle nařízení vlády ČR ze dne 28. 1. 2021 probíhá provoz škol a školských zařízení v období

od 1.2. do 14.2.2021 i nadále ve stejném režimu jako doposud.