Úplata za ubytování v domově mládeže

Michal KozelAktuality Covid-19

Úplata ubytovaným žákům, bude krácena podle počtu dní, po které nebudou moci být ubytování v domově mládeže z důvodu nařízení vlády nebo krajské hygienické stanice v souvislosti s nemocí Covid-19 ,  vždy po ukončení příslušného měsíce.

Konečné vyúčtování za ubytování školního roku 2020/2021 bude provedeno na konci školního roku, nebo při ukončení ubytování v domově mládeže. Na základě žádosti zákonného zástupce bude přeplatek vrácen v nejbližším zúčtovacím období.