Usnesení pro školy a školské zařízení ze dne 13. 4. 2021.

Michal KozelAktuality Covid-19

Dle nařízení vlády ČR ze dne 13. 4. 2021 jsou žákům umožněny konzultace ve skupinkách o 6 žácích prezenční formou ve škole (v prostorách odborného výcviku, za dodržení platných hygienických opatření (ochrana úst a nosu-nošení respirátoru ve všech prostorách školy).

Na základě tohoto rozvolnění bude probíhat testování žáků v prostorách školy, kteří projeví o

konzultace zájem. Testování platí také pro zaměstnance školy, kteří jsou povinni se nechat taktéž otestovat. Test bude proveden po příchodu do školy a následně zaevidován do internetové aplikace COVID FORM APP.

Veškeré informace k nahlédnutí viz: Informace k provozu od 13. 4. 2021 č.j. MSMT-6329/2021-14.