Usnesení pro školy a školské zařízení ze dne 22. 2. 2021.

Michal KozelAktuality Covid-19

 Dle nařízení vlády ČR ze dne 26. 3. 2021 probíhá provoz škol a školských zařízení

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je :

Respirátor nebo odolný prostředek (bez výdechového ventilu-splňující všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtračních účinností alespoň 95 % dle příslušných norem FFP2/KN 95).

Zdravotnická obličejová maska nebo odolný prostředek (splňující všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC.