Ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Michal KozelAktuality Covid-19

Na základě ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. MSMT-2367/2021-6, se žákům konajícím maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2021, navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena.