Žáci se vrací do škol

Michal KozelAktuality Covid-19

Dle usnesení vlády ze dne 19. 11. 2020,  nastoupí od středy 25. 11. 2020, k prezenčnímu studiu závěrečné ročníky učebních oborů kuchař, cukrář, řezník a maturitních oborů gastronomie a hotelnictví. Zároveň se vrátí i ostatní ročníky, které mají  praktické vyučování, u těchto ročníků bude nadále vedena teoretická výuka distanční formou.

Čas a organizace rozvrhu teoretického a praktického vyučování, bude upřesněna nejdéle do 24. 11. 2020 do 12:00 hod.

Žákům zašleme informace přes učební systém Bakaláři.

Do domova mládeže je možné přijet v úterý 24. 11. od 18:00 hod., při dodržení základních hygienických opatření.

Během pobytu ve společných prostorách školy je nutné nosit ochranu úst a nosu, dodržovat základní epidemiologická a hygienická opatření.

Během prezenční výuky je možné se stravovat, jídelníček je nyní otevřen na stránkách školy.

Zákaz vstupu cizích osob a rodinných příslušníků do všech prostor školy