Fiktivní firma je praktický předmět pro žáky oboru Hotelnictví a Gastronomie, ve kterém si mohou žáci vyzkoušet v praxi vedení společnosti. Firma pracuje jako skutečná výrobní, obchodní, případně i dopravní organizace. Využívá podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy.

Ve firmě probíhají všechny základní činnosti
  • nákup, prodej, reklama
  • písemný i telefonický hospodářský styk
  • fakturace a účtování
  • činnosti podnikového sekretariátu, apod
Jediný (i když podstatný rozdíl) rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou je v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu peněz a zboží. Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, s fiktivním zbožím a fiktivními penězi. K tomu účelu slouží jednak oběh dokladů uvnitř firmy, jednak vztahy s dalšími firmami nejen u nás, ale i v zahraničí.

Činnosti fiktivních firem jako odborný předmět studijních oborů

Žáci pod vedením odborného učitele zvládají odborné činnosti ve 2 fiktivních firmách Žáci velmi dobře reprezentují své firmy i naší školu na regionálních veletrzích v Hradci Králové i v Brně. V letošním roce založili žáci další 3 firmy, a to  Parfemy Casanova s.r.o., Gastro Show s.r.o. a Fresh catering s.r.o. Celkem tedy na naší škole pracuje 5 fiktivních firem.

Žáci Gastronomie pracují ve fiktivních firmách, které odpovídají jejich zaměření, souvisí nejen s odbornými předměty, ale i s odborným výcvikem. FF Gastro Show s.r.o. se zabývá nabídkou gastronomických kurzů a FF Fresh catering nabízí pořádání gastronomických akcí – oslavy, svatby, firemní akce apod.

Cílem všech je úspěšně podnikat, účastnit se regionálních veletrhů v Hradci Králové, Praze a v Náchodě a mezinárodního veletrhu v Praze, kterého se zúčastní studenti Gastronomie. Loňského roku, při první účasti na mezinárodním veletrhu, jsme byli v Praze velmi úspěšní. Z 136 fiktivních firem, z toho 57 zahraničních z 10 evropských zemí, jsme obsadili 30. místo.