Návštěva v Lotyšsku

Filip ČervenýMezinárodní stáže

erb polička
V prvním listopadovém týdnu skupina učitelů z naší školy navštívila v rámci projektu Comenius partnerskou školu v lotyšské Rize.
Rígas pártikas ražotáju vidusskola má obdobné odborné zaměření jako škola naše; mezi dvadvaceti studijními obory, které nabízí, jsou učňovské kuchař, cukrář, pekař, číšník a maturitní obdoba našeho hotelnictví a gastronomie.
V průběhu pobytu v Rize jsme měli možnost nahlédnout do praktického vyučování, navštívili jsme historické pamětihodnosti Rigy a další zajímavá místa v zemi. Náš pestrý program doplnila řada ochutnávek místních pokrmů, mezi nimiž se objevila jídla tradiční i moderní lotyšské gastronomie.
Celé návštěva se nesla v příjemné, přátelské atmosféře. Během společných rozhovorů jsme zjistili, že máme společné nejen odborné zaměření našich škol, ale také mnoho momentů v historii a kultuře našich národů.
Věříme, že vzájemná spolupráce bude pokračovat.