Stáž ve francouzském Pithiviers

Filip ČervenýMezinárodní stáže

erb polička

V rámci projektu spolupráce škol v Pardubickém kraji se 7 žákyň třetího ročníku oboru hotelnictví  ve dnech 19. – 24. 4. 2015 zúčastnilo zahraniční stáže ve Francii. Příjemné zázemí jim poskytla střední škola zaměřená na gastronomii a technické obory v Pithiviers asi 80 km jižně od Paříže, se kterou již několik let spolupracujeme a jejíž žáci navštívili na začátku dubna Poličku.

Účastníci stáže si prohlédli nejen tuto školu, ale navštívili také střední školu zaměřenou na hotelnictví v nedalekém Orléans. Seznámili se se studijními možnostmi, ubytovacím a stravovacím zázemím francouzských studentů, navázali nové kontakty.

Během pobytu poznávali francouzskou gastronomii a především si prověřili své schopnosti komunikace v anglickém jazyce. Studenty i doprovázející učitele přijali starosta obce i zástupce místního regionu. Jedním z bodů programu bylo též poznávání turistických zajímavostí partnerského regionu Pardubického kraje – regionu Centre – Val de Loire a jeho okolí.

Studentky si prohlédly historická centra Pithiviers a Orléans, zámky Chamerolles a Fontainebleu, navštívily muzeum šafránu a nedalekou čokoládovnu. Poslední den pobytu věnovaly návštěvě Paříže.