Výuka v době od 8. 6. – 30. 6. 2020

Jaroslav ŠvihelNástěnka

erb polička
 1. Teoretická výuka od 8. června bude na naší škole prováděna až do konce školního roku distančním
  způsobem. Nebudou prováděny hromadné konzultace ani třídnické hodiny.
 2. Žáci si mohou s vyučujícími dohodnout osobní konzultaci v budově školy.
 3. Zkoušky v náhradním termínu (doklasifikace) za 1. pololetí po dohodě s vyučujícím
  probíhat osobně v budově školy.
 4. Žák je povinen sám kontaktovat vyučujícího a domluvit si termín a způsob přezkoušení do
  10. června 2020.
 5. Hodnocení žáků za 2. pololetí bude v Bakalářích zveřejněno dne 26. června 2020.
 6. Vysvědčení bude žákům vydáváno dne 30. června 2020 – konkrétní způsob bude sdělen
  konkrétní třídě třídním učitelem.
 7. Vyklizení věcí ze skříněk – žáci vyklidí v termínech 15. – 26. června v čase 8:00-12:00. Klíč od skříňky si žák ponechá na další školní rok, ale
  skříňka zůstane otevřená!
 8. Při všech návštěvách budovy školy dodržujte stanovená hygienická pravidla.
 9. Organizace odborného výcviku viz. Podrobný rozpis odborného výcviku pro jednotlivé obory.  

 

Pozn. Informace odpovídají právním předpisům a metodikám MŠMT k 27. květnu 2020.