Adaptační soustředění Proseč – Toulovcovy Maštale

Filip ČervenýAkce školy, Nástěnka

Žáci prvního ročníku studijního oboru Hotelnictví se v druhém zářijovém týdnu vydali na dvoudenní seznamovací výlet do Proseče. Absolvovali příjemnou vycházku do Toulovcových Maštalí i výšlap k turistické rozhledně Terezka nad Prosečí, kde po zdolání 125 schodů shlédli blízké i vzdálené okolí z výšky 25 m. Hlavním cílem bylo ale poznávání se navzájem, seznamování, formování třídního kolektivu, proto jsme odpoledne věnovali různým seznamovacím hrám. Zaujaly především aktivity vyžadující vzájemnou spolupráci jako „Obracení ostrova“ či „Překonávání plotu“. Samozřejmě nejvíce se všichni těšili na společný večer na pokojích.

Díky příjemnému počasí, přátelské atmosféře i pro danou akci vhodnému ubytování se první společný výlet vydařil a můžeme se těšit na další.

Třída H1