Den fiktivních firem

Lenka ČeškováNástěnka, Soutěže a úspěchy

Studenti SOŠ a SOU Polička, kteří v rámci studijního zaměření spravují fiktivní firmu, měli příležitost zúročit získané znalosti a dovednosti v praxi prostřednictvím prezentace podniku na Regionálním veletrhu fiktivních firem ve Vysokém Mýtě (09. 11. 2016). Účasti na veletrhu využila firma třídy H4 (Hotelnictví a cestovní ruch) s projektem Hotel Bohuslava Martinů, s. r. o. Zástupci třídy N2 (obor Podnikání) veřejnosti představili firmu Diamond Dress, s. r. o.  Na poli neúprosné konkurence si Hotel Bohuslava Martinů, s. r. o. (ve složení K. Boštíková, M. Zárubová, K. Poliačiková, S. Králová, A. Roušarová a N. Pellegrinetová) vybojoval příjemné 4. místo.

Co bylo cílem přehlídky, nám přiblížil vyučující předmětu fiktivní firma Filip Červený. „Účast na přehlídce vede k ověření osvojených poznatků praktickou ukázkou. Studenti zde představují svůj podnik a snaží se o prokázání samostatnosti a zodpovědnosti při řízení firmy. Je na nich samotných, jak moc jsou přesvědčiví v argumentaci a celkové komunikaci s hodnotiteli i s lidmi z řad široké veřejnosti. Navíc v průběhu soutěže zjišťujeme své přednosti i nedostatky. Studenty chválím za zodpovědný přístup k práci, také za samostatnost, kterou v rámci prezentace uplatňují. Statečně nesli i vědomí převahy domácího prostředí u favoritů soutěže. Největší slabinou se ale jeví celková komunikace – jak v jazyce mateřském, tak v jazyce anglickém. Zkrátka je stále co zlepšovat, a to i v oblasti udržení tempa s rychle narůstající konkurencí.“
denff-vm