Fiktivní firmy vzrůstají na oblibě

Filip ČervenýNástěnka, Soutěže a úspěchy

Náchod 15. 02. 2018 – SOŠ a SOU Polička nepřipravuje studenty na profesní život pouze v oborech gastronomického směru, ale i v rámci spravování fiktivní firmy, kde žáci pronikají do sféry obchodu a podnikání. Náchodská přehlídka fiktivních firem udělila poličské SOŠ a SOU právem 2. místo.

Sedmý regionální veletrh fiktivních firem uvítal 21 přihlášených škol, převážně obchodních akademií a gymnázií. Úkolem soutěžících byla prvotřídní prezentace nabízeného sortimentu služeb, hodnotil se katalog firmy, sledovala se dovedně zvládnutá komunikace v českém i anglickém jazyce, svou pozornost si vyžádala estetická stránka reklamního stánku fiktivní firmy. V neposlední řadě museli zaměstnanci prokázat pořádek v účetnictví a jiných podstatných náležitostech zaštiťujících bezproblémový chod firmy.

Náchodské divadlo Beránek propůjčilo obchodnímu reji fiktivních firem prostory a samotné soutěžní zápolení pak přineslo jednoznačné prověření znalostí a dovedností jednotlivých obchodních zástupců, mezi nimiž se reprezentanti SOŠ a SOU Polička rozhodně neztratili. V nelehkém konkurenčním boji dokázali zachovat chladnou hlavu a směle si počkat na stříbro. Navíc se jim podařilo pokořit svým výkonem Anglické gymnázium z Pardubic a zařadit se tak mezi nejúspěšnější školy Pardubického kraje.

Fiktivní firma je předmětem, který je na SOŠ a SOU Polička oblíbenou součástí vzdělávání studentů maturitních oborů od 3. ročníku, přístup k těmto teoretickým i praktickým dovednostem má i nástavbový obor Podnikání. Za dobu svého několikaletého působení si fiktivní firmy „vybudovaly“ více než příjemné prostředí kanceláře, v níž několikrát v týdnu řeší obchodní záležitosti, které je budou provázet v reálném životě, pokud se vydají právě cestou podnikání (např. provozování restaurace či penzionu).

„Poděkování za příkladné šíření dobrého jména školy a realizaci našich žáků na poli podnikání a obchodu patří Ing. Broně Pražanové, učitelce teorie i praxe fiktivních firem na SOŠ a SOU Polička,“ komentuje úspěch Mgr. Boris Preissler, ředitel školy.