Informace k přijímacímu řízení na rok 2020/2021

Filip ČervenýNástěnka

erb polička

Vážení rodiče, zákonní zástupci uchazečů o studium na SOŠ a SOU Polička,

tímto vám sdělujeme informaci o průběhu přijímacího řízení. U tříletých učebních oborů proběhne přijímací řízení standartně 22. 4. 2020 a výsledek bude zveřejněn na webu školy https://www.soupolicka.cz/pro-zajemce/prijimaci-rizeni/.

Uchazeči zapsaní do čtyřletních maturitních oborů budou konat jednotnou přijímací zkoušku jen v jednom termínu, a to  nejdříve 14 dnů po otevření škol. Pozvánka vám na daný termín bude odeslána spolu s jednotným schématem přijímací zkoušky. Kritéria, obsah a forma zústávají stejná. Pouze se bude konat jedna přijímací zkouška. Uchazeči přihlášení na prvním místě na naší školu, budou konat přijímací zkoušku na SOŠ a SOU Polička. Výsledky budou zveřejněny na webu školy nejpozději po osmi dnech po vykonání zkoušky.