MŠMT připravilo informační a metodickou podporu k aktuálnímu dění na Ukrajině

Michal KozelNástěnka

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás informovat, že v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině a příchod ukrajinských
občanů do ČR pro Vás Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační a
metodickou podporu. Situace se vyvíjí každým dnem a my všichni budeme muset flexibilně
reagovat na aktuální požadavky. Chci Vás ujistit, že vše intenzivně řešíme ve spolupráci
s ostatními ministerstvy a relevantními organizacemi, snažíme se předvídat problémové
situace a hledat včas řešení.