Přijímací zkoušky nanečisto

Michal KozelNástěnka

7. února 2023 od 8:00 h

Zájemci se mohou přihlásit do pátku 3. 2. 2023 na e-mail:
marcela.svobodova@soupolicka.cz
Uvedou : jméno a příjmení, studijní obor, o který mají zájem (hotelnictví,
gastronomie, jiná škola)
Přijímací zkoušky jsou zdarma. Bližší informace obdrží po přihlášení e-mailem.
Počet žáků konajících zkoušku nanečisto je omezen, maximální počet činí 17
žáků. O pořadí rozhoduje čas a datum přihlášení na výše uvedený e-mail.