Řeznická sekyra 2019

Filip ČervenýNástěnka, Soutěže a úspěchy

Polička 25. 4. 2019 – Po delší časové odluce došlo k opětovnému konání úspěšné soutěže Řeznická sekyra. Výzvu k prokázání těch nejlepších znalostí a dovedností přijalo několik celorepublikových týmů. Dvoučlenná družstva měla čest předvést své výkony ve špičkově zmodernizovaném prostoru sloužícím pro teoretické i praktické vzdělávání oboru Řezník-uzenář.

Soutěžní atmosféra se začala chystat již 24. 4., kdy se mezi 17. a 18. hodinou ubytovávali účastníci škol z Opavy, Nového Bydžova, Jeseníku a Valašského Meziříčí. Pro potřebnou adaptaci na nové prostředí jim bylo poskytnuto zázemí Domova mládeže SOŠ a SOU Polička, po výborné večeři se soutěžící dozvěděli vše potřebné z hlediska organizačních záležitostí.

Následující den propukla Řeznický sekyra 2019 naplno. V 8 hodin měli soutěžící možnost prohlédnout si vzorovou vepřovou půlku, jejíž zpracování dle zadaných kritérií měli na starosti vždy oba zástupci týmu, k náležitému provedení úkolu měl být dostačující čas 35 minut. Nedodržení limitu znamenalo ztrátové body přitěžující finálnímu výsledku.

Praktické dovednosti ale nebyly jedinou hodnocenou položkou výkonu. Zřetel byl brán i na teorii prokázanou vědomostním testem v podobě poznávání surovin pro výrobu masných výrobků. Bez dostatečného povědomí o surovinách, s kterými budoucí absolventi řeznického oboru bezpodmínečně pracují, tedy nemohli dostatečně obstát při praktické části Sekyry.

„Výsledky Řeznické sekyry 2019 hovoří ve prospěch SOŠ a SOU Polička, první družstvo (Petr Kříž a Ondřej Kudláček) obsadilo zlatou medailovou pozici a druhé naší soutěžní dvojici (Václav Brychta a Tomáš Mátl) patří příčka bronzová. Stříbro putovalo do Nového Bydžova. Všem soutěžícím děkujeme za vytvoření prvotřídní atmosféry a předvedení kvalitních výkonů. Věříme, že inovované prostory přispěly k hladkému průběhu soutěže. Velké poděkování za příkladnou reprezentaci školy směřujeme k našim žákům a nesmíme zapomenout ani na profesionální vzdělávací přístup učitele odborného výcviku Bc. Pavla Bureše. Za umožnění soutěže děkujeme též sponzorům. Mistrovství ČR žáků oboru Řezník-uzenář by samozřejmě nemohlo proběhnout bez záštity radního Pardubického kraje Ing. Bohumila Bernáška a bez podpory Českého svazu zpracovatelů masa,“ komentuje soutěž Mgr. Lubor Havlík, vedoucí učitel odborného výcviku SOŠ a SOU Polička.