Školní brány otevřeny

Michal KozelNástěnka

SOŠ a SOU Polička 14. 12. 2021 – Poličské střední školy realizují v tomto čase dny otevřených dveří. SOŠ a SOU Polička samozřejmě nebyla výjimkou a uspořádala v pořadí již druhý „svůj den“. Opět úspěšný a znovu s nemalou účastí potencionálních studentů.

Dny otevřených dveří probíhají již mnoho let podle podobného harmonogramu. Od listopadu do února je všem obyvatelům školy jasné, že pokud nenastane nenadálá událost, bude se jednou za měsíc konat den, kdy se školní prostory otevřou veřejnosti, a zájemci z řad 9. ročníků základních škol mají možnost vyrazit na průzkum do míst, která se mohou na příští roky stát jejich přípravou na budoucí povolání. Protože jen málo žáků si je skutečně vědomo toho, které zaměstnání si chtějí zvolit, přichází SOŠ a SOU Polička s nápadem umožnit budoucím žákům, aby nahlédli pod pokličku všech oborů gastronomického zaměření, které se dají na naší škole studovat. Navíc si mohou vyzkoušet i praktickou stránku pro ně zajímavého odvětví.

Úderem 9. hodiny tak žáci navštíví vestibul školy, kde je přivítá reprezentativně zařízená recepce, na níž mohou sledovat studenty 3. ročníků hotelnictví a cestovního ruchu při praktické ukázce. Naši studenti si zároveň procvičují řečnické i organizační dovednosti při práci s klientem. Budoucí absolventi základní školy si tak snáze uvědomí, co je patrně čeká při studiu hotelnictví a cestovního ruchu.

Po předání úvodních informací následuje poznávací cesta školním areálem pod vedením pedagogů teoretického i praktického vzdělávání. Potencionální studenti s doprovodem rodičů mapují vybavení tříd, obsah poskytovaného vzdělávání, požadavky praktické stránky studia i vlastní schopnosti a dovednosti při gastronomických aktivitách.

Náležitě jsou jim představeny výsledky kurzů carvingu, barmanství, baristiky, teatenderu i someliérství, žáci tak mají dostatečný prostor k prvotnímu posouzení svého zájmu o obor z oblasti gastronomie, na kterou se naše škola specializuje. Každoročně otevírá zájemcům třídy se zaměřením na řemeslo: řezník-uzenář, cukrář, v nabídce je i pekař. Studium zakončené maturitní zkouškou pak mají gastronomie a hotelnictví a cestovní ruch.

Pokud jste doposud nestihli zavítat na naše dny otevřených dveří, má pro Vás SOŠ a SOU Polička dobrou zprávu v podobě konání dalšího tematického dne 20. 1. 2022 (9.00-17.00), bližší informace můžete průběžně sledovat na webových stránkách www.soupolicka.cz.

 

J.Boháčová, SOŠ a SOU Polička