Someliérství ve škole

Michal KozelNástěnka

SOŠ a SOU Polička 11. a 12. 01. 2022 – Kurzy z oblasti gastronomie jsou každoročně vítaným zpestřením výuky. Netradičně předaná tematika, která studenty zajímá. Navíc ji využijí v praxi. A právě takovým vzdělávacím „lákadlem“ je kurz Someliér.

Kdo nebo co je someliér? Čím se zabývá? Odpovědi na tyto otázky asi netřeba dlouho vyhledávat ve slovníku. Zasvěcený i laik si pod tajuplným pojmem představí odborníka v poznávání a servírování vína. Zvláště v dnešní době, kdy je každý druhý „vinař“, se oblast someliérství těší zájmu. Nejinak je tomu na naší škole.

Plakát oznamující konání kurzu Someliér se ve vestibulu SOŠ a SOU Polička objevil již v září. Studenti tak mohli s dostatečným předstihem podat přihlášky a začít se těšit na rozšíření svých obzorů, protože kurz se měl konat až ke konci listopadu. Kvůli organizačním důvodům nakonec proběhl ještě o pár měsíců později. Studenti ale dokázali ukočírovat svoji netrpělivost, a 11. ledna tak mohli nedočkavě usednout ve svém gastronomickém studiu, „netypické a velkolepé restauraci pro školní potřeby“.

Sem za nimi přijel pan Ing. Karel Babka, sympatický školitel, pro kterého nic není překážkou. Takovéto zdání alespoň vzbuzoval, pokud jste měli možnost vzdělávání v someliérství navštívit. „Restaurace“ se tak rázem proměnila ve školicí koutek a someliérskou přehlídku zároveň. Studenti spouštěli ze svého učitele oči jen tehdy, pokud si potřebovali zapsat jeho moudra plynoucí ze znalostí a zkušeností. A že je znalcem a obdivovatelem vína, bylo zřetelné po pár chvílích mistrova zasvěceného výkladu, který obohacoval názornou ukázkou předmětů se someliérstvím souvisejících. Spatřili jste nejrůznější typy „vývrtek“, skleniček či dalších skvostů someliérské sbírky.

První den patřil seznámení s „vinařskou terminologií“ a všem podstatným teoretickým i praktickým stránkám osobnosti someliéra. Jinak také: „Jak být správným someliérem po teoretické stránce“. Podobná otázka (pro změnu směřující ale více k praktické stránce) patřila dni následujícímu.

Pokud studenti dokázali zvládnout celou obsáhlou náplň kurzu, zdolali závěrečný test i praktickou zkoušku, právem se dočkali certifikátu, první cenné trofeje v dlouhé cestě po stopách someliérství. Následně přistoupili dekorovaní k finálnímu ceremoniálu, jehož součástí byla sabráž (sabrage) – otevření láhve sektu šavlí. A že si tuto činnost velice rádi a za doprovodu radostného povyku vyzkoušeli všichni zúčastnění, je více než jasné každému z nás.

J.Boháčová, SOŠ a SOU Polička