Volby do školské rady

Michal KozelNástěnka

13. – 14. 6. 2022 proběhne volba člena školské rady z řad rodičů a zletilých žáků. Bližší informace a samotné hlasování proběhne prostřednictvím systému Bakaláři.
Navrženy byly:
Vodáková Ludmila – zákonný zástupce žáka školy
Janecká Kateřina – zletilá žákyně školy
Tichá Nikola – zletilá žákyně školy

Všechny kandidátky s kandidaturou souhlasí.