Žáci z Pithiviers v Poličce

Filip ČervenýMezinárodní stáže, Nástěnka

SOŠ a SOU Polička již několik let udržuje efektivní kooperaci se střední školou gastronomického a hotelového zaměření ve francouzském městečku Pithiviers. Vzájemná spolupráce škol pak vede k rozšíření obzorů studentů i učitelů a vhodně zamezuje vzniku případné kulturní nadřazenosti.

V loňském roce se absolventi třetího ročníku Gastronomie rádi vypravili na cestu do Francie, kde si nenechali ujít tamější gurmánské speciality, bylo jim dovoleno nahlédnout pod pokličku vyhlášené kuchyně a v neposlední řadě si procvičili tolik potřebnou konverzaci v anglickém jazyce, navíc se dostali do míst, kam v zajetí všední reality pracovního života zamíří jen málokdo.

Stejné možnosti využili letos studenti francouzští. V průběhu 3týdenní praxe, která jim je poskytována středověkým restauračním zařízením Herešova krčma, se obohacují o taje českých specialit a o vhled do českých zvyklostí.

K takto koncipovaným výměnným pobytům patří i absolvování doprovodného programu, jehož náležitostmi je poznávání hostitelské země, procvičování konverzace v cizím jazyce, ale i plnění aktivit plynoucích z oborového zaměření domovské či hostitelské školy. Posledně zmiňovaný bod je realizován v podobě exkurzí, první z nich zamířila na brněnské vánoční trhy a následující poznávací cesta je věnovaná pražským památkám, zde dostanou šanci studenti Hotelnictví a cestovního ruchu, kteří pojmou „objevnou výpravu“ jako reálnou situaci, tedy akci cestovní kanceláře. Studenti-průvodci svým francouzským spolužákům přiblíží Prahu „trochu jinak“ a zároveň se procvičí v oboru, který je jejich letošním maturitním oříškem.

Francouzská návštěva si k zážitkům z praxe a cestování po krásách české vlasti zcela jistě před svým odjezdem přidá i nezapomenutelnou procházku adventní Poličkou.