Změna čísla účtu pro platbu za stravu a ubytování

Michal KozelNástěnka

Pro platbu záloh za ubytování a stravu použijte tento účet

234663093/0600