Ing. Renata Teplá


Renata.Tepla@seznam.cz
468008824

Konzultace


úterý 13.30-14.30

Domov mládeže číslo dveří 322

Náplň činnosti metodika prevence SPJ


  • koordinuje tvorbu MPP (minimální preventivní program),kontroluje jeho realizaci
  • koordinuje aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí, dalších SPJ
  • pomáhá vyhledávat problémové projevy chování
  • koordinuje spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy
  • kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu
  • vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování