Ing. Renata Teplá


Renata.Tepla@seznam.cz
461 722 107 (sborovna)

Konzultace


středa 09:00 – 10:00
čtvrtek 09:00 – 10:00
nebo velké přestávky a kdykoli po předchozí domluvě

Náplň činnosti metodika prevence SPJ


  • koordinuje tvorbu MPP (minimální preventivní program),kontroluje jeho realizaci
  • koordinuje aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí, dalších SPJ
  • pomáhá vyhledávat problémové projevy chování
  • koordinuje spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy
  • kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu
  • vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování