Prevence sociálně-patologických jevů

Image

Ing. Renáta Teplá

Konzultace

Úterý 13.30-14.30

Domov mládeže číslo dveří 322

Náplň činnosti metodika prevence sociálně patologických jevů

  • koordinuje tvorbu MPP (minimální preventivní program), kontroluje jeho realizaci
  • koordinuje aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí, dalších SPJ
  • pomáhá vyhledávat problémové projevy chování
  • koordinuje spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy
  • vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování

Seznam doporučených internetových portálů kam se lze obrátit: