Soutěž žáků oboru vzdělání Řezník-uzenář s dlouholetou tradicí. Účelem soutěže je dát žákům možnost poměřit svoji zručnost se žáky dalších odborných škol.

Soutěž se pořádá ve spolupráci s maso zpracujícími závody z Poličska a za podpory Pardubického kraje a Českého svazu zpracovatelů masa.

Pravidla

  • Žáci musí v daném časovém limitu rozbourat vepřovou půlku na jednotlivé části a v co nejvyšší kvalitě.
  • Jednotlivé části masa musí být připravené k prodeji, popřípadě ke speciálnímu zpracování podle předem daného zadání.
  • Kosti musí být bez částí masa, pečlivě opracované.
  • Poslední částí soutěže je rozpoznávání surovin, používaných při řeznické výrobě.
  • Vše hodnotí odborná komise složená z pracovníků řeznických závodů.

Pohár


Žáci naší školy se pravidelně umisťují na stupních vítězů a potvrzují tak vysokou odbornost při přípravě na budoucí povolání.


Aktuální ročník

Termín konání

23. 4. 2020

Propozice soutěže

Propozice

Kontakt

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485
Čsl. armády 485,
Horní Předměstí
Polička 572 01

 +420 461 722 107
skola@soupolicka.cz