Image

Jsi na sladké. Vždycky ses motal/a v kuchyni, zejména když se peklo. Od malička jsi byl/a kreativní, máš fantazii a přátelé i rodina tě přesvědčují, že máš uměleckou duši. Někdy jim odporuješ, ale uvnitř víš, že mají pravdu. A proto hledáš obor, do kterého bys mohl/a vložit něco ze sebe a díky kterému budeš moci rozdávat úsměvy malým i dospělým. Jestli právě kýveš hlavou, už dál nehledej. Jsi srdcem cukrář. Tak proč si nevybrat školu, která vychovává oceňované profesionály?

Tento atraktivní učební obor je určen pro dívky, ale i chlapce, kteří mají vztah k pečení a vaření. Vhodný je i výtvarný talent (kreslení, modelování) spolu s fantazií a estetickým cítěním. Teoretická výuka se střídá s praktickou v týdenních cyklech. Převahu tvoří odborné předměty (cukrářská výroba, suroviny,…), vyučují se ale i všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova).

Odborný výcvik je zajišťován ve školních provozovnách, kde máme k dispozici vlastní cukrárnu a také školní prodejnu. Spolupracujeme se Společenstvem cukrářů. Žáci mají možnost získat „Osvědčení Hospodářské komory ČR“. Nejlepší učni mají možnost reprezentovat školu na různých mezinárodních soutěží jako např. Gastro Junior, nebo Ukaž co umíš Velké Meziříčí. O výborných výsledcích svědčí kromě pohárů i velký zájem zákazníků o výrobky, které prodává cukrárna v areálu školy.

Absolventi najdou uplatnění jak ve specializovaných cukrářských výrobních provozovnách, cukrárnách, pekárnách, tak i na pracovištích hotelového typu, nebo se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru středních odborných učilišť pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu.

3 důvody, proč studovat Cukráře právě u nás

KÓD OBORU
29-54-H/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Cukrář

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2022/2023
2 třídy (60 žáků)

ŠKOLNÉ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano

1. Praxe je pro nás na prvním místě

Praxe je pro nás vším. Nevěříme, že se člověk stane cukrářem ze školní lavice. Proto máme vlastní plně vybavenou cukrárnu včetně vlastní školní prodejny, před kterou se pravidelně tvoří fronty.

2. Máme vlastní cukrárnu i prodejnu

Máme plně vybavenou cukrárnu, která zásobuje naši školní prodejnu nejrůznějšími zákusky od pralinek po vlastní čokoládu. Žáci si tak mohou vyzkoušet vše od výroby po prodej.

3. Jsme jednou z nejoceňovanějších škol v ČR

Za naši práci mluví naše poháry a ocenění ze soutěží – jsme držiteli nejvyššího ocenění Asociace kuchařů a cukrářů ČR – zlaté medaile M. D. Rettigové.

Spolupráce

Úzce spolupracujeme s místními pekaři a cukráři, kteří žákům zajišťují další praxi nad rámec školní hodinové dotace formou placených stáží.
Image
Image
Image
Image

Zdeňka Rubešová

cukrářka
„Tuto školu jsem si vybrala, protože tady mohu využít svoji kreativitu. Na škole se mi líbí bohatá praxe a učitelé i mistrové jsou hodní. Jednou bych si ráda otevřela vlastní cukrárnu.“

Profil absolventa

  • přípravu cukrářského těsta, náplně a hmoty, ozdob z karamelu a modelovací hmoty, sladkých dezertů na tabule ke slavnostním příležitostem, ruční tvarování a zhotovování cukrářských výrobků
  • příjem surovin a jejich hodnocení z hlediska kvalitativního a kvantitativního a zajištění jejich správného uskladnění
  • přípravu surovin pro zpracování, přepočítání spotřeby podle receptur
  • ovládání a regulování funkcí jednotlivých strojů technologického zařízení cukrářské výroby, vykonávání běžné údržby a čištění strojů a zařízení, sanitace pracoviště
  • je schopen samostatně navrhovat netradiční druhy výrobků, případně nové výrobky včetně celé výrobní dokumentace
  • umí připravovat všechny druhy zmrzlin a má základní poznatky o jednotlivých druzích restauračních moučníků a dokáže je rámcově připravit

Co budeš umět?

Zvládneš toho opravdu hodně. Začne to příjmem surovin, jejich hodnocením, zajistíš správné skladování, ale také se naučíš to nejpodstatnější – výrobu cukrářského těsta, náplní, hmot, ozdob z karamelu, modelovací hmoty, sladkých dezertů i speciálních výrobků pro zvláštní příležitosti včetně zmrzliny. Zvládneš ruční tvarování, ale i moderní technologie a výrobní dokumentaci.

Učební plán

Předmět
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem
Český jazyk a literatura
2
1
2
5
Cizí jazyk (AJ nebo NJ)
2
2
2
6
Občanská nauka
1
1
1
3
Chemie
1
1
2
Ekologie
1
1
Fyzika
1
1
Matematika
1
1
1
3
Tělesná výchova
1
1
1
3
Informační a komunikační technologie
1
1
1
3
Ekonomika
1,5
1,5
3
Technologie
4
2,5
4
10,5
Suroviny
2
2
2
6
Odborné kreslení
1
1
Stroje a zařízení
1,5
1,5
Odborný výcvik
15
17,5
17,5
50
Celkem
33
33
33
99