Jsi gurmán, na dobré jídlo a pití nedáš dopustit. Vždycky tě přitahovalo prostředí restaurací, pohostinství a hotelů. Znalost cizích jazyků a stáže v zahraničí považuješ za důležitou součást své budoucí profesní dráhy. Chceš se uplatit v řídících pozicích gastronomických nebo ubytovacích zařízeních, nebo jako číšník-specialista, šéfkuchař či recepční. Pokud právě pokyvuješ hlavou, máš jasno!

Absolvent Gastronomie disponuje kompetencemi pro manažerské pozice v provozovnách veřejného stravování při přípravě a odbytu jídel a nápojů. Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu až po expedici hotového výrobku a umí kontrolovat kvalitu odvedené práce. Absolvent najde také uplatnění vedoucích funkcích v různých typech ubytovacích zařízeních, v marketingové a obchodně-podnikatelské činnosti, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele.

Uplatní se rovněž při vykonávání povolání číšník-specialista, šéf-kuchař či recepční. Výuka obsahuje odborné stáže v tuzemsku i v zahraničí, kde spolupracujeme s několika partnerskými školami ve Francii, Itálii, Německu, Slovensku, či v Chorvatsku. Odborné schopnosti a dovednosti mohou žáci zkvalitnit fakultativním výběrem kurzů světových kuchyní, cukrářství, barmanských a someliérských a kurzů dekorativního vyřezávání, jejichž úspěšné absolvování je potvrzeno certifikátem. V rámci těchto kurzů jsou seznamováni s nejnovějšími trendy v oboru. V oblasti odborné praxe škola spolupracuje s partnery v Německu, Itálii, Řecku, Francii, Finsku či na Slovensku.

Žáci školy mají možnost účastnit se celé řady národních i mezinárodních soutěží. Na tyto soutěže jsou připravováni pod dohledem našich nejlepších odborníků. Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysoké škole.

Úzce spolupracujeme s místními pekaři a cukráří, kteří žákům zajišťují další praxi nad rámec školní hodinové dotace formou placených stáží.


3 důvody proč studovat Gastronomii právě u nás

 • 1.  Praxe je pro nás na prvním místě

  Praxe je pro nás to nejdůležitější. Nevěříme, že se člověk stane profesionálem ze školní lavice. Každého necháme rozvinout v tom, co jej baví. Proč se nestát mistrem republiky ve vašem koníčku?

 • 2. Máme vlastní školní restauraci i bar

  Naše školní jídelna je plně vybavená restaurace – vaří, obsluhují i markují naši žáci. Hned vedle máme školní bar, kde trénují ti nejzapálenější barmani. Věnovat se ale můžete třeba i uměleckému vyřezávání ovoce (carvingu).

 • 3. Jsme nejoceňovanější gastronomickou školou

  Za naši práci mluví poháry a ocenění z odborných soutěží včetně toho nejvyššího – zlaté medaile Magdaleny Dobromily Rettigové od Asociace kuchařů a cukrářů ČR.


Spolupráce

Úzce spolupracujeme s předními gastronomickými institucemi v regionu, které žákům zajišťují další praxi nad rámec školní hodinové dotace formou placených stáží.

Co budeš umět?

Staneš se specialistou na provoz restaurací, ale také na přípravu jídel a nápojů. Zvládneš přípravy pokrmů od přijetí surovin, přes technologii úpravy až po expedici a kontrolu kvality. Ovládneš dva cizí jazyky, ale také umění stolničení, restaurační a hotelový provoz, účetnictví či barmanství. Dostaneš možnost se vzdělat ve světové kuchyni, cukrářství, someliérství či dekorativním vyřezávání.

Profil absolventa

 • Má kompetence pro řídící, marketingové a obchodně-podnikatelské činnosti v různých pracovních pozicích v provozovnách veřejného stravování, přípravě a odbytu jídel, nebo v ubytovacích zařízeních
 • Uplatní se např. při vykonávání pozic číšník-specialista, šéfkuchař či recepční
 • Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů
 • Zvládá vše od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu, až po expedici hotového výrobku
 • Dokáže kontrolovat kvalitu odvedení práce
 • Po absolvování volitelného kurzu se může specializovat na světové kuchyně, cukrářství, barmanství, sommeliérství, dekorativní vyřezávání ovoce či další
 • Uplatní se jak na pozicích zaměstnance, tak zaměstnavatele či podnikatele
 • Po maturitní zkoušce může pokračovat na vysoké škole

Naši studenti


„Tato škola, je schopná prohlubovat mé dosavadní schopnosti a umožnila se mi zdokonalovat v tom, co mě nejvíce baví, barmanství.“

– Daniel Felgr, reprezentuje školu na barmanských soutěžích

Učební plán


1.ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník Celkem
A.Povinné
vyučovací předměty
Český jazyk a
literatura
3 3 3  3 12
I. cizí jazyk 3 3 3  3 12
II. cizí jazyk 2 2 2  2 8
Občanská nauka 1 1 1  1 4
Dějepis 2 2
Fyzika 1  – 1
Chemie 1  – 1
Biologie a ekologie 2  – 2
Matematika 3 3 2  3 11
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a
komunikační technologie
2 2  – 4
Písemná a
elektronická komunikace
2  – 2
Ekonomika 1 2 2  2 7
Účetnictví 2  2 4
Potraviny a výživa 2 2 2  2 8
Stolničení 2 2 1  2 7
Technologie 2 2 1  2 7
Restaurační a
hotelový provoz
 2 2
Základy barmanství 2 2
Společenská výchova 1 1
Odborný výcvik 6 7 14  7 34
Celkem 35 35 35 34 139

Z cizích jazyků škola nabízí anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. První jazyk v návaznosti na základní školu. Výuka cizího jazyka se realizuje skupinově.

Dokumenty ke stažení pro obor Gastronomie

KÓD OBORU
65-41-L/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Gastronomické služby

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Do celkového hodnocení se projevují i známky z pololetního vysvědčení v 9. třídě a obě vysvědčení z 8. třídy ZŠ. Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2020/2021
1 třída (30 žáků)

ŠKOLNÉ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano