Image

Pekař

3letý učební obor

K pečení máš jednoduše vztah. Vždycky ses motal/a v kuchyni, ale trouba tě zajímala nejvíce. Miluješ vůni čerstvého pečiva a jeho zlatavou barvu. Rozhodně nemáš obě ruce levé a už nejednou ti kamarádi nebo příbuzní řekli, že máš umělecké sklony. Vážíš si poctivého řemesla a chceš se naučit něco pořádného rukama. Pak už dál nehledej – jsi jasný materiál pro pekaře.

Tento atraktivní učební obor je určen pro dívky, ale i chlapce. Nosným předmětem charakteristickým a specifickým pro tento vzdělávací program je technologie, zabývající se výrobou chleba a pekařských výrobků, vyučují se i všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova).

Výuka je organizována formou čtrnáctidenních cyklů, ve kterých se střídá týden teoretického vyučování s týdnem praktického vyučování. Praktické vyučování probíhá na smluvně zajištěných pracovištích – v pekárenských provozech, případně v obchodních zařízeních spojených s prodejem a distribucí chleba a pekařských výrobků.

Absolvent najde uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v pekárenském průmyslu, ale i při výrobě cukrářských výrobků a v obchodních zařízeních. Žáci mohou dále pokračovat na dvouletém nástavbovém studiu s maturitou.

Přihláška ke studiu
Lékařský posudek
Kritéria přijímacího řízení

KÓD OBORU
29-53-H/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Pekař

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2020/2021
1 třída (15 studentů)

ŠKOLNÉ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano

Proč si vybrat Pekaře?

 • Odborník na suroviny

  Znáš chemické složení a vlastnosti surovin a pomocných látek používaných v pekárenském průmyslu.

 • Postaráš se o kvalitu

  Umíš posoudit kvalitu základních surovin, pomocných látek a přísad pro pekárenskou výrobu, ovládá zásady jejich správného skladování.

 • Ovládni pekárnu

  Ovládneš obsluhu strojů a strojního zařízení v celém pekařském provozu včetně balení a etiketace pekařských výrobků.

 • Kreativitě se meze nekladou

  Prokazuješ manuální zručnost při ručním způsobu výroby, uplatňuje estetické hledisko při tvarování a zdobení pekařských výrobků.

 • Laboratorní techniky

  Zvládneš základní laboratorní techniky používané v hodnocení masa a masných výrobků.

 • Účty a daně

  Vyhotovíš účetní doklady nutné pro účetní či daňovou evidenci.

Image

3 důvody, proč studovat Pekaře

Praxe je pro nás na prvním místě

Praxe je pro nás vším. Nevěříme, že se člověk naučí řemeslo ze školní lavice. Praktická výuka se pravidelně střídá s teoretickou. Máme perfektně vybavené učebny a skvělé mistry.

Máme vlastní cukrárnu i prodejnu

Máme perfektně vybavenou pekárnu a dokonce vlastní cukrárnu se školní prodejnou. Žáci si tak mohou vyzkoušet vše pečení po prodej opravdovým zákazníkům.

Jsme nejoceňovanější gastronomickou školou

Za naši práci mluví poháry a ocenění z odborných soutěží včetně toho nejvyššího – zlaté medaile Magdaleny . Rettigové od Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
Image

Co všechno budeš umět?

Zvládneš toho hodně – od chemického složení a vlastností surovin po pomocné látky používané v pekárenském průmyslu. Dokážeš posoudit kvalitu základních surovin i přísad a v malíku budeš mít technologie přípravy i platné normy.

Spolupracujeme s těmi nejlepšími

Úzce spolupracujeme s místními pekaři a cukráři, kteří žákům zajišťují další praxi formou stáží.
Image
Image
Image

Podrobnosti o studiu

Udělej první krok ještě dnes!

Je tohle obor tvého srdce? Podívej se, jak na přijímačky.
Podívej se, jak na přijímačky