K pečení máš jednoduše vztah. Vždycky ses motal/a v kuchyni, ale trouba tě zajímala nejvíce. Miluješ vůni čerstvého pečiva a jeho zlatavou barvu. Rozhodně nemáš obě ruce levé a už nejednou ti kamarádi nebo příbuzní řekli, že máš umělecké sklony. Vážíš si poctivého řemesla a chceš se naučit něco pořádného rukama. Pak už dál nehledej – jsi jasný materiál pro pekaře.

Tento atraktivní učební obor je určen pro dívky, ale i chlapce. Nosným předmětem charakteristickým a specifickým pro tento vzdělávací program je technologie, zabývající se výrobou chleba a pekařských výrobků, vyučují se i všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova).

Výuka je organizována formou čtrnáctidenních cyklů, ve kterých se střídá týden teoretického vyučování s týdnem praktického vyučování. Praktické vyučování probíhá na smluvně zajištěných pracovištích – v pekárenských provozech, případně v obchodních zařízeních spojených s prodejem a distribucí chleba a pekařských výrobků.

Absolvent najde uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v pekárenském průmyslu, ale i při výrobě cukrářských výrobků a v obchodních zařízeních. Žáci mohou dále pokračovat na dvouletém nástavbovém studiu s maturitou.


3 důvody proč studovat obor Pekař právě u nás

 • 1.  Praxe je pro nás na prvním místě

  Praxe je pro nás vším. Nevěříme, že se člověk naučí řemeslo ze školní lavice. Praktická výuka se pravidelně střídá s teoretickou. Máme perfektně vybavené učebny a skvělé mistry.

 • 2. Máme vlastní pekárnu i cukrárnu

  Máme perfektně vybavenou pekárnu a dokonce vlastní cukrárnu se školní prodejnou. Žáci si tak mohou vyzkoušet vše pečení po prodej opravdovým zákazníkům.

 • 3. Jsme nejoceňovanější gastronomickou školou

  Za naši práci mluví poháry a ocenění z odborných soutěží včetně toho nejvyššího – zlaté medaile Magdaleny . Rettigové od Asociace kuchařů a cukrářů ČR.


Spolupráce

Úzce spolupracujeme s místními pekaři a cukráři, kteří žákům zajišťují další praxi formou stáží.

Co budeš umět?

Zvládneš toho hodně – od chemického složení a vlastností surovin po pomocné látky používané v pekárenském průmyslu. Dokážeš posoudit kvalitu základních surovin i přísad a v malíku budeš mít technologie přípravy i platné normy.

Profil absolventa

 • zná chemické složení a vlastnosti surovin a pomocných látek používaných v pekárenském průmyslu, způsob jejich správného uchovávání za účelem zachování jejich kvality a biologické hodnoty a umí je využívat v praxi
 • umí posoudit kvalitu základních surovin, pomocných látek a přísad pro pekárenskou výrobu, ovládá zásady jejich správného skladování
 • ovládá a dodržuje technologické postupy, hygienické předpisy a normy při výrobě
 • prokazuje manuální zručnost při ručním způsobu výroby, uplatňuje estetické hledisko při tvarování a zdobení pekařských výrobků
 • ovládá obsluhu strojů a strojního zařízení v celém pekařském provozu včetně balení a etiketace pekařských výrobků, umí provádět jejich běžnou údržbu a čištění, je schopen řešit samostatně běžné problémy a závady při technologickém procesu
 • zvládne základní laboratorní techniky používané v hodnocení masa a masných výrobků
 • vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní či daňovou evidenci
 • umí připravit zboží pro prodej, nabídnout zboží, obsluhovat zařízení prodejny, komunikovat se zákazníkem

Naši studenti


„Jedině díky naší škole a přístupu učitelů jsem se mohl stát mistrem ČR oboru Řezník-uzenář.“

– Jan Novák, 2.C, držitel titulu Řeznická sekyra 2016

Učební plán


Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 1 2 5
Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Chemie 1 1 2
Ekologie 1 1
Fyzika 1 1
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 1,5 1,5 3
Technologie 4 2,5 4 10,5
Suroviny 2 2 2 6
Stroje a zařízení 1 1,5 2,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 33 33 99

KÓD OBORU
29-53-H/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Pekař

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2020/2021
1 třída (15 studentů)

ŠKOLNÉ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano