Po absolvování kurzu získají naši žáci důležité certifikáty

K4relKom873