CARVING CUP SLOVAKIA 2020

Filip ČervenýNástěnka, Soutěže a úspěchy

Bratislava 23. 01. 2020 – Mnozí z účastníků carvingových soutěží se s vyřezáváním z ovoce a zeleniny poprvé setkali při dni otevřených dveří. Hned v následujícím roce, tedy v prvním roce jejich studia se dokázali prostřednictvím kurzu a mnohahodinového tréninku zdokonalit natolik, že obsazují medailové příčky carvingových soutěžních přehlídek. SOŠ a SOU Polička se v co nejlepším světle ukázala na bratislavském carvingovém klání.

Soutěž samotná měla jasně vymezené kategorie, v nichž se představili začínající i pokročilí umělci, které naplno pohltilo neodolatelné kouzlo carvingu. Mezi tyto vyvolené patří i Anna Gerišerová, za carvingovou píli a nápaditost byla odměněna zlatem, stříbro pak náleželo její profesní kolegyni Terézii Havlíkové.

Divácky atraktivní byla i soutěž Live. Zde neponechala nic náhodě Lenka Groulíková a do Čech odputovala ověnčená stříbrem, navíc jí neuniklo ani zlato, které na ni čekalo v Kompozici. Přírodní motivy (carvingové vděčné téma) přinesly štěstí i Pavle Svobodové, která si neodpustila tvrdou tréninkovou přípravu a bronzová odměna na sebe tudíž nenechala dlouho čekat.

„Slovenské carvingové klání dopadlo pro SOŠ a SOU Polička více než uspokojivě, všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy a zvláštní poděkování si zaslouží samozřejmě učitelka odborného výcviku Mgr. Renata Zrůstová, která své svěřence skvěle motivuje a vede k úspěchu,“ nešetří slovy chvály Mgr. Lubor Havlík, vedoucí učitel odborného výcviku.

SOŠ a SOU Polička pořádá pravidelně základní i následné pokračující kurzy pod vedením Luďka Procházky, dále jsou kurzy zaměřené na tematické carvingové tvoření, netřeba zdůrazňovat, že se jedná o vyhledávanou studentskou aktivitu, která může být blízká i potencionálním zájemcům o studium gastronomického zaměření. Proto neváhejte a přijďte se podívat na malou ukázku carvingového tvoření ve čtvrtek 6. 2. v rámci konání dne otevřených dveří.