Gastro Hradec Králové

Filip ČervenýNástěnka, Soutěže a úspěchy

Hradec Králové 28. 3. 2019 – Gastro Hradec Vitana Cup je lákavou výzvou pro všechny, kteří jsou spojeni se světem gastronomie. Celorepubliková soutěž i letos odměňovala cennými zkušenostmi a medailovými posty.

SOŠ a SOU Polička přispěla do soutěže notným počtem účastníků. Z disciplín pak nejvíce proslavila carving a cukrářské dovednosti. Startovali již ostřílení reprezentanti, příležitost ale dostaly i nové tváře. Mezi „carvingáři“ zářila vyučující SOŠ a SOU Polička, jež se k této složité dekorativní technice dostala přes nedávno absolvovaný kurz a v podstatě vzápětí sklízela úspěch mezi carvingovými nadšenci v nejedné prestižní soutěži. Z hradeckého Gastra odjížděla dekorována zlatem. Stříbro si počkalo na Janu Groulíkovou (1. ročník obor Kuchař-číšník) a neminulo ji ani pásmo zlaté.  Ve stejném lesku zlaté linie byla i Anežka Maixnerová (1. ročník Hotelnictví a cestovní ruch), stříbrné pásmo pak ve svých řadách uvítalo Vojtěcha Kašpara (2. ročník Gastronomie) a Pavlu Svobodovou (1. ročník Gastronomie).

Cukrařina má na naší škole neméně slavnou tradici, proto nikoho nepřekvapilo, když se v pásmech těch nejšikovnějších ocitly Sabina Vašatová a Adéla Votavová – stříbro jim náleželo za vyhotovení cukrářského dortového skvostu. K cukrářským dovednostem hodnoceným na hradecké velkolepé soutěži patřila i kategorie Perník, zde 2. místo vybojovala Monika Čípková, stříbrným pásmem byla poctěna i Andrea Prudká.

Pro kompletnost barev úspěchu udělal vše i Martin Herčík (2. ročník zaměření Kuchař), kterému v kuchařských dovednostech náležel hodnotný bronz.

„Výše uvedená soutěž probíhá díky záštitě AKC ČR, předsedou východočeské pobočky je pan Václav Šmerda, s nímž SOŠ a SOU Polička dlouhodobě spolupracuje a jemuž náleží poděkování za energii a čas věnovaný pořádání prvotřídních gastronomických aktivit. Poděkování si zaslouží i naši samotní soutěžící a jejich odborná příprava pod vedením Mgr. Renaty Zrůstové, Zdeny Lněničkové a Bc. Ladislava Andrlíka,“ hodnotí úspěch SOŠ a SOU Polička Mgr. Lubor Havlík, vedoucí učitel odborného výcviku.