Poličská fiktivní firma

Michal KozelSoutěže a úspěchy

Vysoké Mýto 23. 11. 2022 – Fiktivní firmy se po téměř tříleté pauze dostávají znovu ke slovu. Konání oblíbených soutěžních veletrhů je jednoznačným důkazem, že rozvoj obchodních dovedností na školách více než vzkvétá.

SOŠ a SOU Polička nabízí vyučovací předmět fiktivní firma studentům maturitních ročníků oboru Hotelnictví a cestovní ruch, povědomí o něm získávají i zájemci z řad gastronomie. Výuka se realizuje v komfortně zařízené kanceláři, která tak velice věrně simuluje prostředí reálného pracoviště podnikatelů. Studenti zde pracují v malých skupinách (pracovních týmech) a zastávají posty, jež jsou běžné i v opravdovém podnikatelském sektoru, dokonce pracují i s fiktivními penězi. Studentský tým (fiktivní firma) si zvolí název, zaregistruje se a postupně se učí obchodovat s partnerskými podniky (školní týmy z celé České republiky). Studenti tak populárně-naučnou formou pronikají do tajů podnikání a jsou cíleně vedeni ke vstupu do reálného pracovního života, který na ně za branami školy neúprosně čeká.

Fiktivní obchodníci jsou tedy rozvíjeni v komunikačních dovednostech (včetně zaměření na cizí jazyk), osvojují si účetnictví, administrativní činnost, prodejní dovednosti a očekává se, že zvládnou práci s příslušnými programy výpočetní i grafické techniky. Před samotným vstupem do opravdového světa podnikání pak mají možnost účastnit se i tuzemských či mezinárodních veletrhů, kde si získané znalosti a dovednosti vyzkouší před zákazníky a odbornou porotou. A právě takovou výzvu směle přijali studenti třídy H4 (Hotelnictví a cestovní ruch). Přijeli na Regionální veletrh fiktivních firem do Vysokého Mýta, aby poměřili své obchodní síly s konkurenty, jimiž byli zástupci 15 obchodních týmů (fiktivních firem), a to například z Pardubic, Hradce Králové, Náchoda či Vysokého Mýta.

Poličská firma Step by Step, s. r. o. podniká v průvodcovských službách. Po příjezdu na veletrh musela nejprve zkonstruovat reklamní stánek, efektivně a účelně prezentovat katalog, jejž zaměstnanci firmy zodpovědně připravili, a následně se zapojila do soutěžního kolotoče prodejních dovedností, závěrečnou fakturaci nevyjímaje.

„K hodnoceným kategoriím patřili Nejlepší slogan, Nejlepší vizitka, Nejlepší stánek a Nejlepší prodejce. A právě obchodní talent, výřečnost, jazyková kultura, bystrost a komunikační dovednosti přisoudily Matěji Zvárovi krásné třetí místo,“ komentuje atraktivní soutěžní klání Ing. Broňa Pražanová, která Matěje i celou třídu H4 vyučuje předmětu fiktivní firma.

Na úspěch budou moci ambiciózní studenti SOŠ a SOU Polička navázat v průběhu tohoto školního roku, kdy chtějí sbírat soutěžní zkušenosti na veletrhu v Náchodě a také na mezinárodním veletrhu v Praze.

J.Boháčová, SOŠ a SOU Polička